1910-1920, Албум на професор Владимир Сис, Балкански войни (1912-1913), военни

Разрушени от българската артилерия фортификационни съоръжения при превземането на крепостта Айваз баба, 1913 г.