1920-1930, Червен бряг, бит, етнография, семейство

Семейство от Червен бряг, 20-те години на ХХ век