1900-1910, София, архитектура

София в началото на ХХ век, на преден план - Владайска река