1900-1910, София, архитектура

София, Народният музей (Археологическият), който се помещава в сградата на бившата Буюк джамия, началото на ХХ век