1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, чужди военни

Български офицери с офицер от съюзната османска армия, 1916 г.