1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни

Почивка на "Вълчия пост", месец юни 1916 г.