1930-1940, Божурище, личности, политика, посещения, събития

Н.В.Цар Борис III изпраща министър-председателя генерал Херман Гьоринг на летище Божурище след посещението му през 1935 г.

Имена: ,