1920-1930, впрегатен, етнография, земеделие, транспорт

Селянин на връщане от пазара в София, 20-те години на ХХ век