1920-1930, София, от въздуха

Снимка от въздуха на Арсенала - днес зоната около моста на НДК, София, 1926 г.