1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Стъпките на войниците по пътеката към бойното поле, Завоят на река Черна, септември 1917 г.