1940-1950, София, военни, народна милиция

Едно от първите подразделения на "Народната милиция", София, 1948 г.