1920-1930, Божурище, въздухоплаване, транспорт

Български авиатори преди демонстрационен полет, летище Божурище, 1928 г.