1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни, погребения, смъртта на Цар Борис III, събития

Траурното шествие с ковчега на цар Борис III - войскови части съпровождат владетеля в последния му път. София, началото на септември 1943 г.