1940-1950, София, военни, командири, погребения, смъртта на Цар Борис III, събития

Траурната процесия с тялото на цар Борис III преминава през София. Август 1943 г.