1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, религия

Православен свещеник, мобилизиран на фронта през Първата световна война