1910-1920, бит, туризъм

Група приятели на излет, началото на ХХ век