1980-1990, София, архитектура, хотели

София, хотел "Витоша-Ню Отани" (Японският) и японската градина към него, около 1988 г.