1930-1940, спорт

Хвърляне на копие, около 1934 г.