1930-1940, спорт

Висок скок, първата половина на 30-те години на ХХ век