1930-1940, Пловдив, архитектура, магазини, търговия

Пловдив, чаршийската уличка с дюкяни, 30-те години на ХХ век