1930-1940, Божурище, авиация, военни

Школници от ШЗО, снимка за спомен на летище Божурище, 16 май 1934 г.