1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Войници и офицери от пехотата. Двама имат допълнителна челна броня на каските