1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни

Офицерите от 14-та допълняюща дружина празнуват производството на кандидат офицерите в чин подпоручик