1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, командири, личности

Генерал-лейтенант Климент Бояджиев, командващ Първа армия, на обиколка край фронта, 1915-1916 г.

Имена: