1930-1940, българи в чужбина

Пустинни полицейски патрули на 320 км северно от Багдад, 1935г.