1980-1990, София, архитектура

София, площадът пред НДК и подлезът откъм булевард "Витоша", 1984г.