1910-1920, София, архитектура, строителство, храмове

София, строеж на Руската църква, завършена и осветена през 1914 г.