1940-1950, Ращак, политика, посещения, правителство, събития

Министър-председателят проф. Богдан Филов на посещение в село Ращак (Македония), 1942г.

Имена: