1910-1920, София, архитектура, банки, търговия

София, Народната библиотека (вляво, сега не съществува) и Земеделска банка (сега Централно управление на БДЖ) на ул.