1910-1920, София, архитектура, банки, търговия

София, Българска Народна банка (старата) на улица