1910-1920, София, архитектура, храмове

София, Духовната семинария в началото на ХХ век