1920-1930, Пирин, Разлог, мода, туризъм

Членове на Българско туристическо дружество "Пирин", клон Разлог, 192 5г.