1920-1930, София, архитектура, религия, храмове

Синагогата в София, 20-те години на ХХ век