1960-1970, бит, реклама, семейство

Книга за младото семейство, издателство "Народна младеж" на ЦК на ДКМС 1967г.