1930-1940, Божурище, въздухоплаване, транспорт

Изпращачи на летище Божурище, 1938г.