1800-1900, Руско-турска война (1877-1878), военни, чужди военни

Офицери и подофицери от Финландската гвардия, участници в Руско-турската война на страната на Русия, 1878 г.