1930-1940, София, кина, погребения, събития

София, погребална процесия минава покрай жилищна кооперация "Царевец", до Орлов мост, 30-те години на ХХ век