1920-1930, Божурище, от въздуха

Летище Божурище - поглед от въздуха, 1926г.