1960-1970, Борисовата градина, София, паркове

Есен в Борисовата градина (тогава Парк на свободата), 1965г.