1930-1940, магазини, търговия

Магазин за тютюн на едро, учебни помагала, галоши, каскети и др., 30-те години на ХХ век