1910-1920, бит, кръчми, търговия

Гостилница или бирария, началото на ХХ век