1800-1900, София, архитектура, евреи, етноси, търговия

София, стари еврейски жилища и дюкяни на улица "Златарска", намирала се в района на днешния ЦУМ, 1890г.