1970-1980, корабоплаване, риболов

Подготовка на стръв на риболовен кораб в Черно море, началото на 70-те години на ХХ век