1920-1930, София, култура и изкуство, музика, опера

Пето действие на операта "Фауст" от Гуно, поставена на сцената на Софийската опера, 1927г.