1940-1950, Бургас, София, ТОП, въздухоплаване, откривания, събития, транспорт

Първият полет по редовната, гражданска въздушна линия София-Бургас, състоял се на 29 юни 1947г. със самолет Юнкерс 52 (Junkers 52)