1960-1970, София, спорт, събития

Участнички в Световния младежки фестивал в София през 1968г.