1930-1940, Божурище, въздухоплаване, транспорт

На посещение в  Божурище, 30-те години на ХХ век