1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, ТОП, бомбардировки, военни, въздушна защита, събития

София, екипи на Противовъздушна и химическа защита разчистват разрушения след поредната бомбардировка, 1943-44 г.