1960-1970, бит, реклама

Реклама на перилен препарат, произведен от завод Верила, 1964г.