1920-1930, бит, гимназиално, мода, образование

Ученички в девическа гимназия, 20-те години на ХХ век